P/E

P/e-talet är ett tal som visar hur högt marknaden värderar ett bolag sett till dess årsvinst. P står för price och E för earnings, dvs pris och bolagets vinst.Du får fram P/E talet genom att dela aktiekursen genom bolagets vinst per aktie.För att få fram bolagets vinst per aktie så Fortsätt läsa inlägg