P/E

P/e-talet är ett tal som visar hur högt marknaden värderar ett bolag sett till dess årsvinst.

P står för price och E för earnings, dvs pris och bolagets vinst.
Du får fram P/E talet genom att dela aktiekursen genom bolagets vinst per aktie.
För att få fram bolagets vinst per aktie så delar man helt enkelt bolagets vinst genom antalet aktier i bolaget.

Detta tal kan användas till att grovt visa hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering, dvs den avkastning du får varje år och hur lång tid det tar innan du fått ut avkastning på dina pengar som täcker ditt köp i aktien.

Man kan säga att marknaden vill försöka att förutspå någon form av framtida vinst, och man kan väl säga att om marknaden (du, jag, investerare och fonder m.m) förväntar sig en ökad vinst i ett bolag så märker man det i kursen idag.

Alltså.

Aktiekurs / bolagets vinst per aktie = P/E-talet

Relaterade inlägg