How an economy grows and why it crashes

Jag har precis läst klart denna bok och kan säga att den är intressant och skriven på ett enkelt sätt som gör att man kan hänga med.
Den har förklarande bilder genom hela boken.

Boken har en story där man går igenom en ekonomi från grunden, hur man skapat något att handla med (pengar).

Vi följer en tråd av skapande, man handlade med fiskar som utbyte av tjänst och det berättas även hur banker skapades och den typ av pengar vi har idag, sedlar med ett påhittat värde.

Växande ekonomi, inflation, handel över gränser, deflation och devalvering är några av de olika ämnen som vi kommer i kontakt med.

Boken skulle jag gärna ha läst när jag gick i skolan för att få en bättre inblick redan då i hur ekonomin fungerar och vad som styr. I enkla termer förklarat och inte allt för ingående.

Mycket av det som står i boken är saker som man har kommit i kontakt med ändå men den är ändå läsvärd och intressant.

How an economy grows and why it crashes är skriven på engelska och jag är osäker på om det finns någon svensk utgåva.

En intressant bok som jag rekommenderar om du vill få en lättare förklaring kring ekonomi

Relaterade inlägg